จองห้องพัก
ออนไลน์
เบบี้ แกรนด์ หัวหิน

โปรโมชั่น

SPECIAL WEEKDAY

วันธรรมดา (วันอาทิตย์ - วันศุกร์)

ห้อง Nature Scene
1,600 บาท/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
1,920 บาท/คืน รวมอาหารเช้า 2 ท่าน

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและบริการแล้ว

เข้าพัก 4 ม.ค. - 31 พ.ค. 2561
(ยกเว้นวันเสาร์ & วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ตรวจสอบห้องว่างและราคา

SATURDAY HOLIDAY

วันเสาร์และวันหยุดยาว ลด 10%

ห้อง Nature Scene
เพียง 2,610 บาท/คืน

รวมอาหารเช้า 2 ท่าน, ภาษีมูลค่าเพิ่มและบริการ

เข้าพัก 4 ม.ค. - 31 พ.ค. 2561

ตรวจสอบห้องว่างและราคา