Nature Scene 1
Nature Scene
Nature Scene
ห้องพัก Nature Scene
Nature Scene
ห้องพัก Nature Scene
Nature Scene
ห้องพัก Nature Scene
Nature Scene

NATURE SCENE

ห้องพักชั้นล่างสามารถสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอันบริสุทธิ์จากระเบียงส่วนตัว รายล้อมด้วยต้นไม้เล็กใหญ่นานาชนิด หรือหากเลือกพักชั้นบน ท่านจะได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์เทือกเขาหัวหินที่เป็นแนวเรียงรายสวยงามอย่างธรรมชาติ

Nature Scene 1
Nature Scene
ห้องพัก Nature Scene ชื่นชมวิวทิวทัศน์ภูเขาหัวหิน
Nature Scene 2
Nature Scene
ห้องพัก Nature Scene ชั้นล่างสามารถสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอันบริสุทธิ์จากระเบียงส่วนตัว
Nature Scene 3
Nature Scene
ห้องพัก Nature Scene รายล้อมด้วยต้นไม้เล็กใหญ่นานาชนิด
Nature Scene 4
Nature Scene
ห้องพัก Nature Scene ชั้นบนชื่นชมวิวทิวทัศน์เทือกเขาหัวหิน
Nature Scene 5
Nature Scene
ห้องพัก Nature Scene
Nature Scene 6
Nature Scene
ห้องพัก Nature Scene
previous arrow
next arrow